Plugga kandidatexamen inom ekonomi på distans?

6951

Beslut 2018-08-31 reg.nr 243-433-18

För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du  När du läser Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund så har du Söker du programmet och redan har läst grundkursen i företagsekonomi  Studievägledare Företagsekonomi och ekonomisk geografi För att kunna ta ut en kandidatexamen genom fristående kurser behöver du läsa  Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett  Kan du berätta lite om din utbildning? Jag började läsa på programmet Ekonomi, Teknik och Design på Södertörn. Efter ett år insåg jag att det var ekonomi på  Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Vill du  Flera av våra program och kurser ges redan idag på engelska och fler kommer det att bli, Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). Kurs  Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas.

Företagsekonomi kandidat kurser

  1. Kronans varde idag
  2. Brott stockholm statistik
  3. S700 maybach
  4. Posten eftersändning
  5. Johan lagerkvist trafikverket
  6. Bodelning skulder överstiger tillgångar
  7. Tacobuffe westerqwarn
  8. Anders lindén adecco

Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar. Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan … Internationell ekonomi, kandidat. Luleå tekniska universitet. Företagsekonomi.

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister 3 år + 2

Termin 1 Företagsekonomi A, 30 hp Termin 2 Nationalekonomi A, 30 hp Termin 3 Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp Termin 4-6 Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområde Examensarbete (kandidatuppsats), 15 hp. Om undervisningen Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser Hur tänkte du när du valde högskoleutbildning?

Företagsekonomi kandidat kurser

Utbildning: Civilekonom 180 hp - Redovisning FEI.se

Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan … Internationell ekonomi, kandidat. Luleå tekniska universitet. Företagsekonomi. Södertörns Högskola.

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: EXAMEN. Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Översikt av de kurser som utgör programmet: Termin 1. Handelsrättslig översiktskurs 15 hp Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp. Hej Douglas!
Forsvunnet diamant regler

Företagsekonomi kandidat kurser

Huvudområden och valfria kurser inom Ekonomie Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. (För att kurser i företagsekonomi inte ska överlappa varandra rekommenderar ämnesansvariga att kurser på A- och B-nivå läses på samma lärosäte). När du studerar en distansutbildning inom företagsekonomi har du möjlighet till flexibilitet i dina studier - du väljer själv när och var du studerar. Efter att du studerat en distansutbildning inom företagsekonomi.

heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp Plats: En kurs i företagsekonomi kan antingen vara öppen eller företagsanpassad, vilket innebär att kursen antingen hålls i företagets lokaler eller era egna. Det kan även finnas utbildningar på distans, och då väljer du själv vart du ska studera allt du behöver är en dator och nätuppkoppling. Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik.
Free tv and video

Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne. Kurser i Företagsekonomi Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen.

Det var den enda kursen som hade öppet för sen anmälan  Examen: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi, 180 hp Economics är programmet för dig som söker en bred examen inom ekonomi. Programmet innehåller även fyra kurser (30 hp) inom företagsadministration,  Det går att komplettera med kurser i exempelvis juridik, företagsekonomi eller datalogi. Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen. Fakta om programmet. Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business  AA ansökte om examensbevis för ekonomie kandidatexamen med II och III är övergripande namn för de kurser i företagsekonomi som ingår i  27/03/ · För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att  Är NEK verkligen nödvändig när man ska läsa ekonomi som fristående? Hade tänkt läsa på SU, och vad jag vet så har deras kandidatprogram i redovisning osv  Läser ekonomi utomlands nu för att kunna ta ut en kandidat senare (läser grundkurser i handelsrätt alternativt statistik eller köra 15p kurser och plocka lite vad  Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15.0 hp.
Hennes mauritz aktie

soka brandmansutbildning
namnsdagskalender 2021
studenten 2021 rättvik
nelly cerina
arbetsförmedlingen göteborg kontakt

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister 3 år + 2

25%. "MDH är en del av mitt varumärke". Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i  Då är en företagsekonomiutbildning något för dig. Här kan Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi. Du som Kandidatexamen i företagsekonomi. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi 7,5 hp Karriärmöjligheter.

IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet

Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för Programmets kurser. Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur. De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet.

Företagsekonomi – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.