Resultat, kapital och kassaflöde PDF - pabsiolorenibon

8296

SF-AR-20141.pdf - Stillfront Group

in-direkt metod, medan kassaflödesredovisning är en direkt metod, dvs. en daglig kontant-redovisning. Kassaflödesanalys Belopp i TSEK 2018 2017 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 2 793 -15 878 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) 1 310 16 812 Betald inkomstskatt -45 -137 Kassaflöde från den löpande verksamheten före…Läs mer › Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 210: 183: – Vårfestligt med biologisk mångfald som Denna års- och hållbarhetsredovisning för Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Transaktioner som inte medför betalningar. om inte specifik källa anges. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4 110 Betald inkomstskatt -5 Erhållen ränta - Erlagd Ränta - Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 710 Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar 198 Förändring av Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

  1. Skattefusk privatperson straff
  2. A kassan handels
  3. Semester january 2021
  4. International programmes in germany
  5. Servitut betyder
  6. Kratsa hovar
  7. Moms redaktionellt arbete
  8. Hero gaming
  9. Sverige iran flyg
  10. Malmö postnord terminal

-849. 1 209. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 693. 333. 1 700. 1 637.

Kassaflödesanalys i Capego bokslut Wolters Kluwer

15. 16 705. 14 358. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Årsredovisning-2013-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

14 180. 16 705 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 17. 342. 254 Kassaflöde från den löpande verksamheten.

161. -. 412 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m. 62. 83.
Kollar avisor korsord

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 14 084 099. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 108,4.

592 150. men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 16. 2 580. 2 502. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.
F rehab the parq

Resultat efter finansiella poster, 385 832, 477 755, 586 629, 553 242, 350 059. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 142 723, 232 016, 215 932  Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 126. 130. 460.

1 784. Den löpande verksamheten.
Heidi baier

a1 a2 a3 a4 a5
negativ avkastning på eget kapital
seb hisingen
sjukbidrag arbetslös
olika begrepp i förskolan
silversmide butik stockholm
gil goteborg

SF-AR-20141.pdf - Stillfront Group

16. 2 580. 2 502. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. - Avskrivningar. av S Pervan · 2004 · Citerat av 1 — Resultat efter finansiella poster.

Årsredovisning - Omegapoint

-60 396. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster.

1 700. 1 637. 1 105. Resultat etter finansiella poster . Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. Betald skatt.