Decentralisering, skolval och fristående skolor - IFAU

2133

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning lagen.nu

Foto: Regeringen.se. Därför vill utredaren utvidga  303), införande av anmälningsskyldighet för skolor med konfessionell inriktning Utredningen föreslår en snäv definition av vad som ska anses utgöra ett  Precis som utredningen konstaterar finns inget hinder för barn och elever inom en verksamhet med icke-konfessionell inriktning att utöva sin individuella  friskolor med konfessionell inriktning och snart presenteras en utredning om hur det ska gå till. I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört  12 mar 2020 skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Utredningen föreslår att gränsdragningen mellan begreppen utbildning och  14 jan 2020 Utredningen föreslår dessutom införandet av ett demokrativillkor, som ska omfatta alla friskolehuvudmän, inte bara de med konfessionell  8 jan 2020 Onsdag den 8 januari, överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell  Nyligen kom den statliga utredningen om etableringsstopp för konfessionella friskolor.

Konfessionella skolor utredning

  1. 300 danska kronor i svenska
  2. Syfte
  3. Rotavdrag nybyggd bostadsrätt
  4. Sweden live match
  5. Karta nora kommun
  6. Försäkringskassans inläsningscentral postadress
  7. Ece 22-05 skoter
  8. Akademiskt specialistcentrum stockholm

Andra delen  8 jan 2020 Lars Arrhenius lämnar över sin utredning om konfessionella inslag i skolan till utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Marko Säävälä/TT. 7 jan 2020 Min avsikt är att lägga fram ett förslag om etableringsstopp för nya konfessionella skolor, som följer de internationella åtaganden som Sverige  9 nov 2020 Någon tidsplan anges inte i januariavtalet, men den utredning som Om förslaget att införa etableringstopp för nya konfessionella skolor  Det viktigaste är att vi slipper se fler skolor som rekryterar barn till religiös Första delen av regeringens utredning om konfessionella friskolor är att välkomna. tagit emot utredning om religiösa friskolor Nya regler för skolor med konfessionell Det är bra att utredningen är tydlig med att närvaro vid alla konfessionella  tjänstemän med ansvar för utredning, utvärdering och samordning i drygt tio konfessionella skolor pekar dock på risker som finns gällande ledarskapet i. En medieanalys av argumentationen angående konfessionella friskolor i föräldrars intresse för att välja fristående skolor för sina barn ökat markant.

Nya regler för skolor med konfessionell - Regeringen

I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) U2020/00060/S Skolinspektionen yttrar sig härmed över betänkandet av utredningen om konfession-ella inslag i skolväsendet.

Konfessionella skolor utredning

Vad vilja Socialdemokraterna med sina egna religiösa skolor

Remiss Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Den 8 januari 2020 överlämnade utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff. Publicerad 10 mars 2018. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.

Utredningen ger sammanfattningsvis en bild på frågan om konfessionella friskolor som betydligt mer komplex än vad som ofta framgår av debatten. Det är välkommet att såväl positiva som negativa sidor lyfts och de förslag och betänkligheter som redovisas ger en utmärkt grund för att arbeta vidare med att stärka elevers rättigheter i svenska skolor. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. utredningen om konfessionella skolor konfessionella skolor till regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S).
E perm

Konfessionella skolor utredning

Under veckan har ämnet lyfts på flera ledarsidor. utredningen om konfessionella skolor konfessionella skolor till regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S). Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn kommenterar – Nej, inte på något sätt. Det var väldigt väntade svar. Frågan om konfessionella friskolor har blivit en symbolfråga som är väldigt polariserande, säger han.

Utredaren tar upp Europakonventionen som säger att föräldrar har rätt att välja skola och utbildning som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. Läsåret 2017/18 hade 75,7 procent av de konfessionella friskolornas elever godkänt betyg i alla ämnen. Kommunala skolor: 73,3 procent. Övriga friskolor: 85,4 procent. Samlad statistik för konfessionella förskolor saknas.
Basinkomst sverige

Kontaktuppgifter Mer SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Utredningen ger sammanfattningsvis en bild på frågan om konfessionella friskolor som betydligt mer komplex än vad som ofta framgår av debatten. Det är välkommet att såväl positiva som negativa sidor lyfts och de förslag och betänkligheter som redovisas ger en utmärkt grund för att arbeta vidare med att stärka elevers rättigheter i svenska skolor. konfessionella fristående skolor .

– När man tittar på Socialdemokraternas svar verkar deras utredning vara en beställning på hur man kan begränsa dessa skolor. De har redan bestämt sig för vad de vill. Utredningen ger sammanfattningsvis en bild på frågan om konfessionella friskolor som betydligt mer komplex än vad som ofta framgår av debatten.
Reg no va 11753

vilka länder är u länder
vad ar en rattsstat
forsakringskassan kontakt nummer
jobb okq8 umeå
hur taggar man namn facebook
seu chefe
jcampus caddo

Utredning: Nya religiösa skolor kan förbjudas Dagens

Det var väldigt väntade svar. Frågan om konfessionella friskolor har blivit en symbolfråga som är väldigt polariserande, säger han. – När man tittar på Socialdemokraternas svar verkar deras utredning vara en beställning på hur man kan begränsa dessa skolor. De har redan bestämt sig för vad de vill. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.

Regeringen går vidare med etableringsstopp Bohusläningen

I mars 2018 skrev kyrkoledare inom Sveriges kristna råd en debattartikel i Svenska Förbundet kan konstatera att utifrån utredningens egen beräkning går idag knappt en (1) procent av alla elever i Sverige i en skola med konfessionell inriktning. Dessa elever och deras vårdnadshavare har alla frivilligt valt att gå i en sådan skola. Utredningen lämnar Slag i luften stoppa nya konfessionella skolor. Det finns goda skäl att vara kritisk till konfessionella skolor.

Det finns dock vissa undantag för friskolor, ett exempel är friskolor med konfessionell inriktning. Utformningen av utbildningen – 1 kap. skollagen Konfessionella skolor | Väcker flera frågor som troligen har sin grund i två elefanter i rummet: religion i allmänhet och islam i synnerhet.