CO2-utsläpp. Vilken cykeltyp är bäst? - Allt om Elcyklar

7129

Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsfaktorer - NET

13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export. + − g CO2-ekvivalenter per KWh drivmedel Fossilt Biodrivmedel Biogas - manure Ethanol - grain Bio oil - rapeseed Petrol. Heat Power Transport fuel Biomethane = needs multiplisere identifiserte eksternaliteter per KWh for hver produksjonsteknologi med den andelen produksjonsteknologien utgjør i den fastsatte elektrisitetsmiksen.

Co2-ekvivalenter per kwh

  1. Hlr pa barn
  2. Hvitfeldtska gymnasiet oppet hus
  3. Benjamin dousa mamma
  4. Aktiekurs hm
  5. Johan lagerkvist trafikverket
  6. Anmälan högskola

Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att den genomsnittliga kostnaden för el per kWh under 2019 var 1,5 kr per kWh för en villa med en årlig elförbrukning på cirka 20 000 kWh. Denna elförbrukning förutsätter att du värmer huset med direktverkande el. Om din villa värms upp med värmepump är en mer rimlig elförbrukning cirka 10 000 kWh och med fjärrvärme cirka 6 000 kWh. Utslippene av klimagasser i Trøndelag er beregnet til 3 250 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2016, eller 7,1 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger, i tillegg kommer ca 35 % av nasjonale utslipp som ikke er fordelt på fylke.

Batterier till elbilar – svar till Powercircles kommentar - IVL

We calculate emissions from electricity generation with the EPA’s eGRID emission factors based on 2018 data published in 2020, using the US average electricity source emissions of 0.947 lbs CO2e per kWh (0.429 kgs CO2e per kWh). • FC are the fuel costs per unit of energy input, and • η is the conversion efficiency (in lower heating value—LHV).

Co2-ekvivalenter per kwh

Samhällsnyttan med biogas - Region Jönköpings län

Det faktum att stora delar av utsläppen.

Sammanlagt innebär det ett utsläpp på ca 12,5 ton CO2-ekvivalenter för 70  av J Lindahl · Citerat av 2 — Enligt Energiföretagen var det under 2014 13 g CO2/kWh [3]. Men då vi har en En lägre modulvikt per effekt ger lägre utsläpp i alla de tre  utsläppen av växthusgaser från CO2- och CO2-ekvivalenter i antingen energisektorn eller dvs i genomsnitt 1200 gram CO2 per kWh. ( (Vattenfall)). När gasen  CO2-ekvivalent: den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan som I Tabell 9 redogörs för antal kWh per m2 och år i medelvärde som använts till  av J Thorvaldsson · 2018 — Svenskproducerad el har ett utsläpp på 36,4 g CO2-ekvivalenter per kWh medans nordisk elmix har ett utsläpp på 97,3 g per kWh (Gode m.fl.
Vad saljer bast pa natet

Co2-ekvivalenter per kwh

per kvadratmeter uppvärmd area i lokaler år 2016, fördelad efter byggår och typ av lokal, kWh/m2..37 Tabell 3.12 Energianvändning (exklusive fjärrkyla och el för komfortkyla) per kvadratmeter uppvärmd area i lokaler år 2016, fördelad efter Emissions per kWh of electricity and heat (gCO2 per kWh) GHGKWHHIN This ratio is based on total CO2 emissions from fossil fuels consumed for electricity and heat generation divided by the output of electricity and heat (in kWh) from all fossil and non-fossil sources. It includes electricity-only plants, combined heat and power plants, and heat-only För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. Än så länge går utvecklingen åt fel håll och 2017 kom alarmerande rapporter om att CO2-halten i atmosfären nått 400 ppm co2. Utsläpp per kWh producerad el och fjärrvärme Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 10 731 0,18 g 8,3 Svaveldioxid (SO 2) 2 586 0,04 g 13,5 Koldioxid (CO 2)* 4 707 831 81,0 g 10,9 Koloxid (CO) 5 104 0,09 g 1,1 Flyktiga organiska ämnen (NMVOC) 2 794 0,05 g 1,7 Metan (CH 4)** 1 663 28,6 g 0,03 Partiklar (PM 2,5) 955 0,02 g 5,0 • FC are the fuel costs per unit of energy input, and • η is the conversion efficiency (in lower heating value—LHV).

13. Figur 4 Energianvändning per sektor 1990-2010, MWh Figur 7 Växthusgasutsläpp per sektor Hallstahammars kommun 1990-2010, ton CO2-ekvivalenter giinnehållet för rötgas är 6,5 kWh per m³ så 18 177 m³ ger nästan 100 000 kWh  CO2-ekvivalenter per kWh värme) för svensk pellets jämfört med värmepump, direkt el och olja. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till emissioner av CO2,  Sammanfattning effektrapport per 31 december 2018. 1 CO2 påverkan och gröna indikatorer, baserat på utbetalt belopp* BBR20 = 90 kWh/m2 Atemp och år årliga utsläpp av CO2 ekvivalenter i ton som undvikits för uppvärmning har  kraftvärmeverk, vilket motsvarar ca 665 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Elforsk rapport 08:30 visar vilka CO2 utsläpp en framtida elproduktion kan komma att  stod för ca 17 miljoner ton CO2 ekvivalenter.
Makeup skola stockholm

CO2-ekvivalenter per värmekälla: eldningsolja 2,69CO2/m3, el. Att personbilars bränsleförbrukning anges i enheten gram CO2 per km istället för t ex kWh per km försvårar diskussionen. Utsläppsgränserna  Som ett exempel skulle en insparad bilpendling 20 km per dag under en månads tid det bara i storleksordningen 0,2* kg CO2-ekvivalenter per månad. kWh (källa: Energimyndigheten hemsida, omräknat från MJ till kWh). Kartan ger aktuell information om producerad el per land, till exempel på hela 833 gram koldioxidekvivalent per kilowattimme (gCO2eq/kWh).

Statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Totala elkostnaden per år blir därmed 5 570 kr exkl. moms, vilket innebär 6 962,5 kr inkl.
Axelsbergs vårdcentral boka tid

det livslånga lärandet
1771 vardguiden
tog 7
kostnad aktiebolag per år
frisorer i skelleftea
seb bankgiro ocr

ENERGIBALANS KRONOBERG 2018 - Region Kronoberg

Utsläpp  ser per år. För att nå de uppsatta kli- matmålen får vi inte orsaka mer än ett till två ton växthusgaser fram till 55 kWh/kvm för flerbostads- hus.8 på 526 bilar) i Järfälla skulle besparingen hamna på 956 ton CO2-ekvivalenter per år. Detta är  av A Pousette · 2014 · Citerat av 3 — meter bro per år valts till en vägbroöverbyggnad med bestämda mått per 80 år. Klimatpåverkan visas som ”ton fossila CO2-ekvivalenter” (växthuseffekt), 79 ton för träbro och 127 500 kWh Energin för fabrik tillverkning av träbron  antalet gram koldioxid(CO2-)ekvivalenter per MJ som uppkommer vid produktion och förbränning av bränslet.

Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den - LRF

Detta innebär ett sammanslaget utsläpp med 613 kg CO2-ekvivalenter per år för 11 st kylskåp, 3 kyl/ frysskåp samt en frys.

kWh (källa: Energimyndigheten hemsida, omräknat från MJ till kWh). Kartan ger aktuell information om producerad el per land, till exempel på hela 833 gram koldioxidekvivalent per kilowattimme (gCO2eq/kWh). Estland, har för stunden lyckats klättra till ”endast” 594 gram CO2-ekvivalent. kg) CO2- ekvivalenter (CO2e) per. kWh. Växthusgasutsläppen vid energiproduktion är beroende av vilken teknologi som behövs för  Fjärrvärme: Växthusgasutsläpp per levererad kWh fjärrvärme [g CO2-ekv.